Jsme skautský oddíl z Prahy 7, který je součástí největší české organizace pro děti a mládež  Junák - český skaut, z. s. - výchovné hnutí, které se společně s rodiči a školou snaží kladně působit na dítě a vychovat z něj dobrého člověka. Přitažlivou formou hry se děti učí čestnému jednání, samostatnosti, životu ve společnosti svých vrstevniku i mnoha dovednostem a objevují společně se svými kamarády krásy přírody a svého okolí. Skauting nabízí pro chlapce/dívky ucelený výchovný systém – od nejmladší kategorie vlčat/světlušek( 6 – 11 let), přes skauty/skautky(11 – 15 let) až po starší rovery/roverky a vedoucí, kteří se podílejí na vedení oddílu. 

Náš oddíl spolu s několika dalšími tvoří středisko  Bílý Albatros: oddíly a jejich členové se vzájemně znají, spolupracují, sdílí klubovny, tábořiště a jezdí společně na některé akce.

V oddíle jsou vedoucí s odpovídající kvalifikací, kteří připravují program tak, aby děti měly možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet zajímavé činnosti, které je budou nejen bavit, ale díky nimž si lépe poradí i  v  běžném životě.

Login Form